Download hier de prestatieverklaring (Declaration of Performance) omtrent de CE-markering.

Download hieronder onze verschillende DoP-verklaringen.

Als gevolg van de Europese Verordering Bouwproducten is de toeleverende industrie (fabrikant, importeurs en distributeurs) vanaf 1 juli 2013 verplicht om bij CE-gemarkeerde producten een prestatieverklaring mee te leveren. Deze verklaring wordt Declaration of Performance (DoP) genoemd. De DoP wordt opgesteld door de fabrikant en geeft informatie over de belangrijkste prestaties van het product en het beoogde gebruik ervan.

© Copyright - Solatube